OVO Mijn Reacties

FrankenGooglePages - OVO Mijn reacties


OVO Mijn Reacties

OVO :
De
politie heeft naast hetgeen helder is weergegeven in de procesverbalen,
aangegeven dat het gevaarlijk zou zijn om uw client te stoppen. De heer
Franken reed dermate hard, dat wanneer hij gestopt zou worden, hij
zeker ten val zou komen. Daarnaast zou het voor de agente zelf
gevaarlijk zijn geweest om hem te stoppen, gezien de snelheid van de
brommer.
Reactie :Gevaarlijk om mij te stoppen...Onzin, ik
reed
stapvoets ter hoogte van
de politiewagen en trok pas weer op toen er geen enkele reactie kwam
van de agent in de politiewagen. Ik reed ten hoogste 30 km. per uur en
was totaal verrast door de brandweerslangen die op het fietspad lagen.
Brandweerslangen die ik pas op het allerlaatste moment zag, en toen was
het te laat. De bromscooter had totaal geen schade, zelfs geen van de
twee zijspiegels waren kapot ! Dus dat ik hard reed is een fabeltje.
(Staat trouwens in het procesverbaal : Omschrijving Schade
: niet
zichtbaar) Verder bevond zich geen enkele agent of agente op, naast of
langs het fietspad. Te gevaarlijk voor de agente....Uitermate vreemde
zaak als je bedenkt dat men mij al vanaf een kilometer heeft moeten
zien aankomen rijden! (Zie het

kaartje
- Politieauto bij
splitsing Fregatweg/Hoekerweg staande voor de ingang van het fietspad)
Tijd genoeg om maatregelen te nemen zou ik denken, maar in plaats
daarvan bleef die agent in de politieauto zitten suffen. Hoe doet men
dan zoiets bij een verkeerscontrole vraag ik me af. Dan heeft men toch
ook helemaal geen problemen om iemand staande te houden. Daar komt nog
bij dat de betrokken politieagente pas na een kwartier op de plaats
waar ik gevallen was verscheen. Dan ben je niet op of langs het
fietspad aanwezig geweest. De hoofdagente Nathalie Vermeulen verklaart
in het procesverbaal dat ze wilde uitstappen ( Ze hoorde van collega`s
dat er iemand 100 meter verderop met een bromscooter ten val was
gekomen over brandweerslangen.) Hoe kan dit nu 100 meter zijn ? Als zij
werkelijk in die politiewagen had gezeten had ze dat makkelijk zelf
kunnen zien. De afstand van de politiewagen tot aan de brandweerslangen
schat ik op nog geen 20 meter. (!!!) Zie Situatieschets
blad 5
OVO :In
uw brief d.d. 1 september bevestigt u dat er veel verlichting aanwezig
was. We lezen dat wederpartij in het donker plots werd geconfronteerd
met een geheel door schijnwerpers verlichte situatie.
Reactie :
Geheel verlichte situatie waar de brand was
en zeker niet op de plaats
waar de brandweerslangen lagen. De ambulanceverpleger moest bijgelicht
worden met een zaklamp om een infuus bij mij aan te brengen. Door die
lichten op de achtergrond probeerde ik te ontdekken wat er aan de hand
was en tuurde in de verte. Er was voor mij geen enkele aanwijzing dat
er hier sprake was van het blussen van een brand. Geen brandweerauto
was voor mij zichtbaar. Of denkt u dat ik zelfmoordneigingen had. De
aanwezige politieagenten hadden het fietspad moeten afzetten en anders
niks!
OVO :
Tenslotte
merken wij op dat de heer Franken zich naast de overschrijding van de
snelheid tevens art. 19 RVV heeft overtreden. De bestuurder moet immers
in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand
waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is
Reactie :Artikel 19 RVV overtreden ....? Nee nou wordt het helemaal mooi. Het
O.V.O laat wel een belangrijke 1e
basisregel

weg : Niet hinderen, geen gevaar veroorzaken.. (Dit art. 19 RVV wordt
trouwens alleen aangehaald bij het zogenaamde "kleven" het te kort op
een andere verkeersdeelnemer rijden.) En dat is precies wat de
betrokken politieagenten gedaan hebben: het verkeer in gevaar gebracht.
Drie uur na het uitbreken van de brand geen enkele efficiente en
doeltreffende maatregel nemen om de meest kwetsbare
verkeersdeelnemersgroep te beschermen! Onbegrijpelijk !
OVO :
Naar aanleiding van
uw verzoek omtrent de basis van onze aannames
kunnen wij u berichten dat wij de agente, die zich naast het fietspad
bevond, hebben gesproken en dat zij ons heeft aangegeven dat zij vlak
voor het ongeluk 40 tot 50 (brom)fietsers had gewaarschuwd door naast
het fietspad waarschuwingen te geven. Deze agente heeft ons aangegeven
dat alle gewaarschuwde deelnemers, behalve uw client, reageerden door
hun snelheid aan te passen dan wel te stoppen.
Reactie :Bijzonder ongeloofwaardig is de verklaring
van deze agente dat zij 40
tot 50 brom(fietsers) gewaarschuwd zou hebben vlak voor het ongeluk.
Want uit jarenlange ervaring weet ik dat er nooit een kip op dat
fietspad rijdt. En dat weten de betrokken politieagenten net zo goed.
Dat was volgens mij ook de reden dat men zo nonchalant en nalatig is
geweest wat betreft de beveiliging van het fietspad.
OVO :De politie heeft ons
desgevraagd aangegeven dat de reden dat het
fietspad niet was afgezet, was gelegen in het feit dat de
(brom)fietsers bij deze afzetting erg veel hadden moeten omrijden. De
politie heeft derhalve wel toegang verleend. Gezien het materiaal met
een waarschuwende werking zoals bijvoorbeeld de extra verlichting, dat
was ingezet zoals beschreven in onze brief d.d. 12 mei 2006, waaronder
het geven van aanwijzingen om de (brom)fietsers tot een lage snelheid
te menen, was dit een verantwoorde keuze.

Reactie :
Een wel heel zwak argument waarom er geen
afzetting was geplaatst en
men nam daardoor een onverantwoord risico. En dat dit geen verantwoorde
keuze was is wel gebleken : ik kwam namelijk ten val over twee
brandweerslangen of is men dat al vergeten!! Er werden mij totaal geen
aanwijzingen gegeven en extra verlichting is uit de duim gezogen.
OVO :In dit kader is
eveneens antwoord gegeven op uw vraag omtrent de reden
van het niet plaatsen van dranghekken en/of afzetlinten dan wel pionnen
neer te zetten. We herhalen hierbij onze opmerking die wij reeds
maakten in onze brief van 12 mei jl. Wij zien niet in dat de heer
Franken een afzetlint wel zou hebben doen stoppen, terwijl hij vier
brandweerauto`s, een politiewagen, verlicht door de daarop ontstoken
verlichting en de extra verlichting die was geplaatst op de rijbaan en
in de lichtmast, niet heeft waargenomen dan wel geen reden vormden om
te stoppen.
Reactie :
Grote onzin : de enig juiste en veilige
manier was geweest om de weg af
te zetten met dranghekken, afzetlint of pionnen. Aan verlichting die
100 meter verder staat en bedoeld is om de brandhaard te verlichten heb
ik niks want dan is het al te laat. Nogmaals geen enkele brandweerauto
was voor mij zichtbaar.
OVO :
U stelt dat aan de
andere zijde dranghekken geplaatst. Ons is niet helder op welke locatie
u doelt met "de andere zijde"
Reactie :Met de andere zijde was bedoelt de Willem
Alexanderweg en aan de
Galjoenweg waar het verkeer vanuit Limmel, Maastricht kwam. Dat heb ik
later gehoord van mensen uit mijn buurt die die avond niet door konden
rijden naar de Galjoenweg. (Zie
kaartje)