About Me

Mijn naam is Peter Franken. Ik ben geboren in Maastricht op 10 mei 1955. In november 1987 ben ik verhuisd naar Ulestraten, Gemeente Meerssen waar ik een huis heb gekocht. Na mijn militaire diensttijd in 1976 ben ik gaan werken bij de toenmalige KNP (Heet nu Sappi) een papierfabriek in Maastricht in volcontinu-dienst. Daar heb ik gewerkt totdat ik een ongeluk kreeg in 2003. Ik werd gedeeltelijk afgekeurd en ben daardoor mijn werk kwijtgeraakt. Sappi zat net in een reorganisatie (de zoveelste) en men had geen ander werk voor me. Niet dat men enige moeite heeft gedaan om me aan ander werk te helpen. Je bent immers maar een nummer...Dus na bijna 30 jaar heeft men mij afgedankt en ontslagen. Achteraf ben ik nu blij dat ik er weg ben.